19.5.2014

Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunta käsittelee linjastosuunnitelmaa

Raitioliikenteen linjastosuunnitelman luonnos esiteltiin HSL:n hallitukselle 25.3. ja hallitus päätti pyytää HSL:n jäsenkunnilta lausunnot suunnitelmaluonnoksesta HSL:n talous- ja toimintasuunnitelmaehdotuksen 2015 - 2017 lausuntopyynnön yhteydessä.

Helsingin kaupunginhallitus on edelleen pyytänyt lausuntoja kaupungin eri hallinnonaloilta. Kaupunkisuunnittelulautakunta käsittelee suunnitelmaa koskevaa lausuntoa tiistain 20.5. kokouksessaan

Lausuntoehdotuksen mukaan suunnitelma muodostaa hyvän lähtökohdan raitioliikenteen kehittämiselle ja laajentamiselle lähivuosina. Linjaston suunnittelussa on lausunnon mukaan huomioitu aikataulujen yhteensovittaminen, jolloin vilkkaimmille osuuksille saadaan useamman linjan muodostama tasainen vuoroväli ja runkolinjatyyppinen palvelu. Suunnitelman heikkoudeksi lausunnon mukaan jää sunnuntain vuorovälien säilyttäminen nykyisellä tasolla 12 minuutissa. Lausuntoehdotuksessa todetaan, että sunnuntain merkitys kauppa- ja tapahtumapäivänä on kasvanut ja kaupungin elinvoiman kannalta muiden päivien perusvuoroväliä vastaava 10 minuutin vuoroväli olisi perusteltu erityisesti kauppakeskustaa ja satamayhteyksiä palvelevilla linjoilla. 

Lausuntoehdotuksen mukaan on arvioitava tarkemmin linjaston vaihtoehtoja Länsi-Pasilassa ja vaihtoehdoista on keskusteltava asukkaiden, yritysten ja muiden sidosryhmien kanssa.

Lisäksi lausuntoehdotuksessa todetaan, että raitioliikenteen pidemmän aikavälin tavoitteellisesta laajuudesta ja roolista joukkoliikennejärjestelmässä valmistellaan esitys vuoden 2014 aikana osana kaupungin strategiaohjelman mukaista poikkihallinnollista ratikkaprojektia. Ratikkaprojekti päivittää myös uusien rataosuuksien tavoiteaikataulut linjastosuunnitelman lopputulokseen ja uusien alueiden kaavoitustilanteeseen perustuen.

Muiden hallintokuntien lausunnoista kerrotaan erikseen täällä blogissa kun lausunnot ovat nähtävillä asialistoilla.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti