24.3.2014

Raitioliikenteen linjastosuunnitelma etenee päätöksentekoon

Raitioliikenteen linjastosuunnitelman luonnos oli asukkaiden kommentoitavana helmikuussa.
Kommentteja oli mahdollista antaa sähköpostilla suunnitelma-aineistosta, joka oli esillä HSL:n verkkosivuilla sekä linjastosuunnitelman verkkoblogissa. Suunnitelma-aineistoon sisältyivät linjakartta kaikista linjoista sekä linjakohtaiset kartat, vuorovälitaulukot sekä linjakortit, joissa oli esitetty yhteenveto mm. linjan muutoksista, tahdistustavoitteet, keskeiset vaihtopaikat, infrastruktuuri- ja jatkosuunnittelutarpeet.

Linjastosuunnitelman luonnoksesta saatiin asukkailta ja asukasyhdistyksiltä 421 sähköpostipalautetta. Annetusta palautteesta noin neljännes oli yleisluontoista palautetta, joka koski suunnitelmaa kokonaisuutena. Loput palautteista oli selvästi kohdennettavissa johonkin kaupunginosaan. Palautteita saatiin eniten niiltä alueilta, joiden linjastoon suunnitelma toisi muutoksia. Yleiset palautteet sisälsivät runsaasti ehdotuksia raitiolinjaston laajentamiseksi esikaupunkialueille sekä uusien linjojen perustamiseksi.

Helmikuisen asukasvuorovaikutusvaiheen palautteet alueittain. Palautteita saatiin yhteensä 421 kpl.

Palautteiden perusteella suunnitelmaluonnokseen ei tässä vaiheessa nähty tarpeelliseksi tehdä olennaisia muutoksia. Jatkosuunnittelussa paneudutaan vielä erityisesti raitiolinjojen reitteihin Pasilassa.

Suunnitelmaluonnos esitellään HSL:n hallitukselle 25.3. ja hallitus päättänee pyytää HSL:n jäsenkunnilta lausunnot linjastosuunnitelmaluonnoksesta  HSL:n talous- ja toimintasuunnitelmaehdotuksen 2015 - 2017 lausuntopyynnön yhteydessä. Kunnat valmistelevat lausuntonsa kesän aikana. Lausuntojen sekä saadun palautteen perusteella suunnitelma viimeistellään ja esiteltäneen HSL:n hallitukselle hyväksyttäväksi syksyn 2014 aikana.

Suunnitelmaraportin luonnos ja linjakartta löytyvät HSL:n hallituksen 25.3. kokouksen esityslistalta. Asukasvuorovaikutuksen tuloksista on laaditty yhteenvedot raportin lukuihin 4.5. ja 5.5.