26.5.2014

Suunnitelmaluonnos yleisten töiden lautakunnassa ja HKL:n johtokunnassa

Helsingin kaupungin yleisten töiden lautakunta käsittelee raitioliikenteen linjastosuunnitelman luonnosta tiistain 27.5. kokouksessaan. Lautakunta antaa suunnitelmaluonnoksesta lausuntonsa kaupunginhallitukselle. Raitio- ja metroliikennettä liikennöivän ja ratoja hallinnoivan HKL:n johtokunta antanee lausuntonsa raitioliikenteen linjastosuunnitelmasta kokouksessaan 28.5.2014.

Yleisten töiden lautakunta:

Esittelytekstissä todetaan, että laadittu linjastosuunnitelma antaa selkeän käsityksen raitiolinjaston laajentamisesta ja roolista liikennejärjestelmän osana. Jatkotyössä lautakunta kehottanee priorisoimaan linjastomuutosten vaatimat toimenpiteet hankehallintaa varten. Lisäksi lautakunta peräänkuuluttaa eri osapuolten selkeää toimintamallia, jossa eri osapuolet yhteisesti sopivat raidehankkeiden aikatauluista ja vetovastuista.

Lausunnossa todetaan, että linjastosuunnitelman toimeenpanoon liittyy pysäkkiverkoston osalta suuri tarve asukasvuorovaikutukselle ja viestinnälle.

HKL-liikelaitoksen johtokunta:

Lausunnossa kiitetään suunnitelman laadinnan vuorovaikutteisuutta. Sekä asukkaat että muut viranomaiset ovat voineet osallistua suunnitelman laadintaan. HKL on osallistunut linjastosuunnitelman laadintaan osallistumalla yleisötilaisuuksiin, työn ohjausryhmään sekä antamalla asiantuntija-apua mm. liikennöintiä ja infran rakentamista koskien.

HKL:n lausunnossa pidetään ymmärettävänä, että vallitsevan päätöksentekotilanteen vuoksi Kalasataman ja Laajasalon raitiolinjat eivät ole osa linjastosuunnitelmaa. Tältä osin linjastosuunnitelma on HKL:n mielestä puutteellinen ja vaatisi täydennystä. HKL:n mielestä Helsingin kaupungin ja HSL:n tulee saattaa päätökseen Kalasataman ja Kruunuvuoren linjastosuunnitelma ennen uuden raitiovaunulinjaston hyväksymistä.

Linjastosuunnitelmassa olisi HKL:n mielestä voitu tutkia vielä nykyistä enemmän eri liikennemuotojen tarjoamaa liikennettä samoilla väylillä. Pisara-radan mukanaan tuomia muutoksia maanpäälliseen liikenteeseen on käsitelty HKL:n mielestä liian vähän.

HKL:n johtokunnan lausunnossa todetaan, että linjaa 1 tulisi kehittää siten, että se kulkisi Fredrikinkatua koko matkan Arkadiankadulta Punavuoreen saakka. Lisäksi HKL painottaa, että Helsingin tulee kehittää päätöksentekoprosessia raitiotiehankkeissa. Päätökset raitiotieratojen rakentamisesta pitää voida tehdä hyvissä ajoin.

2 kommenttia:

  1. Miksei linjaa 1 jatkettaisi Pohjolankadun verran Pohjolankadun päässä olevalle liikenneympyrälle? Silloin tavoitettaisiin Koskelan asukkaat, etenkin jos sairaalan alueelle rakennetaan uusia kerrostaloja. Jos linja alkaa kulkea jostain kaukaa Käpylän asemalle, Koskela jää joukkoliikenteen kannalta kovin katteettomalle alueelle.

    VastaaPoista
  2. Hyvä idea, jota on pohdittu monesti. Raitiotiehankkeeksi ajatus ei ole vielä edennyt eikä perusteellisempaa tutkimista ole tehty. Raitioliikenteen ulottuman kasvattamisen edellytys Käpylän suunnalla, kuten varsin usein muuallakin, on nykyisen bussiliikenteen korvaaminen raitioliikenteellä. Pitää siis löytää sellainen raitiolinja, jolla voidaan korvata riittävästi bussiliikennettä raitiolinjan kulujen kattamiseksi.

    VastaaPoista